2018… e.v.

Beste leden,

 

Flam3D heeft een boeiend en uitdagend jaar achter de rug

Uitdagend, want we maken intussen deel uit van het “Strategisch Initiatief Materialen”. Dat was eerder een administratief-technische uitdaging, want verder verloopt die integratie op wieltjes.

Ook uitdagend was de belangrijke groei van de organisatie; de beslissing om onze activiteiten in Nederland uit te breiden werden algemeen positief onthaald, en vertaalde zich ook in een toenemend aantal leden, activiteiten en business. En ook in België hebben we nog nieuwe leden kunnen verwelkomen.

Financieel was de uitdaging misschien nog wel het grootst; de werking van een organisatie zoals Flam3D financieren met enkel lidgelden, is geen sinecure.

Het is mede dankzij jullie enorme steun, en die van de collega’s Pieter en Nickey (en in de zomermaanden was er ook nog Christos), onze stuurgroepleden en de collega’s van SIM, dat we deze uitdagingen positief hebben kunnen aanpakken en hebben kunnen vertalen in concrete successen, ook voor jullie.

Nu kunnen we aan 2019 beginnen. En dát belooft nog eens een uitdaging te worden… Minder wellicht op financieel vlak: we zijn erin geslaagd om een subsidie te verwerven die ons in staat stelt om onze basiswerking te verzekeren tot april 2021. Die middelen geven ons overigens ook de mogelijkheid om reële businesscases te demonstreren – wat dan toevallig heel mooi aansluit bij het editoriaal in de laatste 3D Print Magazine. Minder ook wat betreft groei: ingebed in SIM, krijgen we meer mogelijkheden om onze expansie te onderbouwen.

 

Maar wel uitdagend… omdat we plannen hebben.

 

In onze beleving liggen er talloze ideeën voor het rapen. Maar ideeën daadwerkelijk omzetten tot betekenisvolle, relevante innovaties, daar hebben we het met z’n allen vaak veel te druk voor, toch? Welke ideeën verdienen voorrang? Hoe pakken we die aan? Hoe krijgen we de middelen bijeen om dat te realiseren? Dat zijn onze uitdagingen voor 2019.

 

We maken er werk van.

Beste wensen voor 2019!

 

Kris Binon

Directeur Flam3D