Tetra UGent

Hoe evolueren we naar een circulair product door inzet van 3D-printen?

Welke business modellen ondersteunen deze transitie?

Het project “CIRCULAR CHANGE MAKER” van de Universiteit Gent (campus Kortrijk) wil organisaties helpen bij het maken van deze omslag.

Onze overheden hebben ambitieuze doelstellingen uitgesproken om onze leefomgeving te beschermen en de gevolgen van klimaatopwarming terug te dringen. De sociale en economische gevolgen van het ondoordacht omspringen met onze planeet zijn immers enorm.

Van zowel de consument als de industrie worden inspanningen verwacht om het tij te keren. Door te kiezen voor een circulaire economie reduceren we afvalstromen tot een absoluut minimum door o.a. in te zetten op herstel en hergebruik. Digitale technologieën zoals 3D-printen kunnen een sleutelrol innemen bij deze wending.

De overgang maken naar een circulair productaanbod is niet vanzelfsprekend. We stellen bovendien enige terughoudendheid vast bij de bedrijven terwijl het vertrouwen van de consument enkel gesterkt kan worden door een groter aanbod aan circulaire producten. 3D-printen kan een katalysator zijn voor de circulaire economie. Om in deze missie te slagen dient Design for AM (3D-printing) gekoppeld te worden aan circulaire ontwerpstrategieën. Daar wringt nu net het schoentje.

Circulair ontwerp vereist een totaalaanpak, vandaar dat het tetra-project “Circular change maker” met de verschillende partners uit de waardeketen (productie, verkoop, inzameling en reparatie) case studies zal uitvoeren rond 3D-printen & circulariteit gekoppeld aan een zoektocht naar geschikte business modellen.

Het project richt zich specifiek op kmo’s en vzw’s met volgende vragen of mogelijkheden:

  • Productiebedrijven of winkels die willen nagaan of een product dat al op de markt is, circulair kan gemaakt worden door inzet van 3D-printen.
  • 3D-print service providers of bedrijven die wensen in te spelen op de marktvraag om circulaire producten.
  • Reparatie -of verzamelbedrijven die een tweede leven willen geven aan producten door gebruik te maken van 3D-printen.

Het project zal ingaan bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Dossiers worden ingediend in februari 2021, de goedkeuring volgt hopelijk in juli 2021.

Meer info of direct deelnemen? Contacteer louise.dumon@ugent.be voor 7 januari om een gesprek in te plannen.