Tech2B samenwerking Flam3D

Tech2B en Flam3D verbinden samen vraag en aanbod in de maakindustrie

Vraag en aanbod verbinden 4.0

Hoeveel tijd besteden we aan het googelen naar potentiële leveranciers, het aanschrijven daarvan, het zoeken naar kennis om een probleem opgelost te krijgen? Veel, zo blijkt uit verschillende studies. Als die tijd goed besteed is, is er uiteraard geen probleem. Maar iedereen kent wel de frustratie van het tijdverlies dat er vaak mee gepaard gaat. Sneller en beter de juiste partner(s) identificeren is zo een shortcut naar een competitievere en efficiëntere economie.

Die informatieketen sneller en beter laten verlopen, is een van de speerpunten van Tech2B. Tech2B is een online, cloud-gebaseerd platform dat vraag en aanbod van technische onderdelen, machinedelen en industriële diensten verbindt om de samenwerking in de maakindustrie te optimaliseren. Tech2B is in staat om met haar platform toegang te geven tot een groot netwerk van expertise en capaciteitmogelijkheden. Aangesloten bedrijven kunnen direct offertes, maakbaarheidsfeedback, oplossingen en de verwachte doorlooptijd ontvangen.

Ook voor Flam3D is het verbinden van vraag en aanbod een van de bestaansredenen. Flam3D is de associatie van Nederlandse en Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstellingen actief in 3D-printing. Bij Flam3D staat echter ook de kennisdeling centraal. 3D-printing is immers een complexe materie – alleen al omdat er intussen al zo’n dertigtal verschillende 3D-printtechnologieën zijn. Dat maakt het voor wie op zoek is naar een oplossing niet altijd eenvoudig om bij het juiste aanbod terecht te komen.

Samen zorgt dat voor een aanbod dat “kennis en contacten” combineert, en dat willen ze erg hands-on invullen: ”Je weet als gebruiker niet altijd welke technologie geschikt is, wat de mogelijke alternatieven zijn of hoe je een bepaald stuk kan maken,” verduidelijkt Jaap Waalen, Key Accountmanager bij Tech2B. “Flam3D is dan eenvoudig te benaderen als actieve kennispartner binnen het platform en kan jou wegwijs maken en adviseren bij alle vraagstukken die met 3D-printing te maken hebben.”

“Helemaal,” beaamt Kris Binon, directeur Flam3D: ”we willen de toegevoegde waarde van het slimme platform verder versterken met onafhankelijk advies en neutrale doorverwijzing. Zo nodig verwijzen we ook door naar technische experts of consultants die samen met de klant een onderzoeks- of implementatietraject kunnen afleggen.”

Tech2B en Flam3D vinden de samenwerking niet meer dan logisch: “Tech2B heeft het platform, Flam3D de kennis en we hebben hetzelfde doel: een competitievere maakindustrie”, stelt Waalen. Binon vult aan: ”En 3D-printing is één middel tot dat doel. Met die complementaire sterktes hebben we elkaar dus iets te bieden. En daar wordt de hele maakindustrie beter van.”

Geïnteresseerden kunnen terecht op de website van Tech2B waar ook Flam3D geregistreerd is als premium partner. Binnenkort wordt het binnen het Tech2B platform mogelijk om aan te geven dat je als bedrijf lid bent van Flam3D. Ook kunnen leden en overige bedrijven via het platform direct met Flam3D in contact komen wanneer ze behoefte hebben aan advies of input.